A, B og C mot røkla

Når Udir innfører ny eksamensordning i norsk for studiespesialiserende utdanningsløp, skal elevene etter all sannsynlighet skrive tre tekster på fem timer. (Elever som kan dokumentere spesielle behov, får som oftest en ekstra time.) To av de tre tekstene kan være ganske korte, mens én skal være lengre. Den siste kan typisk være en artikkel, et … Les mer A, B og C mot røkla

Gamlebyen gravlund

Bilde: Chell Hill / Wikimedia Commons Den høyeste gravsteinen på Gamlebyen gravlund tilhører ikke Falsen eller Tidemand, men ei dame: Martina Hansen (1824-1893). Jeg lener ryggen mot ei hengebjørk og leser på mobilen: Den himmelhøye steinen som alltid står på skakke, er et usmakelig minne over den beskjedne dame som hviler der. Javel? Hadde det … Les mer Gamlebyen gravlund

Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer … Les mer Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Luke 16: Hvorfor det ikke heter effektmålparagrafen i skolen

Jeg har ikke lært så mange nye ord den siste måneden, men jeg har lært en helt ny måte å bruke noen gamle på. Noen – og dette er viktig å si: dette er ikke sjefene mine eller sjefenes sjef! – har forskjøvet betydninga til ord jeg har et tydelig forhold til, som formål og … Les mer Luke 16: Hvorfor det ikke heter effektmålparagrafen i skolen

Luke 17: Gjengangere

Livsglæde –? Kan der være redning i den?Fru Alving i Ibsens Gjengangere (1881) Etter jul skal elevene mine og jeg lese Gjengangere. Ja, vi skal lese hele stykket høyt, ser jeg for meg, være pastor Manders og fru Alving, Regine og Osvald; stotre og le og komme tett, tett på teksten. Streve med språket, la oss … Les mer Luke 17: Gjengangere

Eventyr i høstlauv

Hør nøye etter; sånn er reglene: Vi lukker øynene, og så springer vi så fort vi kan mens vi synger Ronja Røverdatter-sangen. Høyt! Aaa-a-a-a-ah. Skjønner du? Jeg hadde egentlig ikke tenkt å vie Solveig Horne noe oppmerksomhet, men fireåringen min er så nydelig der han løper i høstlauvet (ja, for jeg lukker ikke øynene helt, … Les mer Eventyr i høstlauv

I enebærbuskenes land

”Litteraturen i alle sine variantar gjev ulike utkast til å tenkje seg verda heilt eller delvis annleis enn den umiddelbart tilgjengelege omverda, som er så prega av fastsette rammer, makttilhøve og forventningar. Litteraturen påkallar medverda, dei andre livsverdene vi ikkje har tilgang til anna enn som sekundære erfaringar", skriver Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i en artikkel … Les mer I enebærbuskenes land