A, B og C mot røkla

Når Udir innfører ny eksamensordning i norsk for studiespesialiserende utdanningsløp, skal elevene etter all sannsynlighet skrive tre tekster på fem timer. (Elever som kan dokumentere spesielle behov, får som oftest en ekstra time.) To av de tre tekstene kan være ganske korte, mens én skal være lengre. Den siste kan typisk være en artikkel, et … Les mer A, B og C mot røkla

Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer … Les mer Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Luke 4: Damer fagfornya

I adventskalenderen i fjor var det mest populære innlegget mitt ei drøfting for og imot damer, altså i betydninga livsledsager, kjæreste, flørt eller fling. Teksten blei til i klasserommet til en påbyggsklasse som også satt og skreiv drøftingsoppgaver, og innlegget bar muligens preg av dette. I år har jeg blitt utfordra til å skrive en … Les mer Luke 4: Damer fagfornya

Dinosaurene kommer

Hva dette er? Jeg har fått to dinosaurer. Jeg veit ikke helt hvilke typer de er, men jeg antar at den til venstre er plantespiser og den andre kjøttspiser. De har ikke fått ordentlig navn enda, heller. Inntil videre kaller jeg plantespiseren for Tematisk og kjøttspiseren Retorisk. Det blir vel bedre ordning på navna når … Les mer Dinosaurene kommer

Eventyr i høstlauv

Hør nøye etter; sånn er reglene: Vi lukker øynene, og så springer vi så fort vi kan mens vi synger Ronja Røverdatter-sangen. Høyt! Aaa-a-a-a-ah. Skjønner du? Jeg hadde egentlig ikke tenkt å vie Solveig Horne noe oppmerksomhet, men fireåringen min er så nydelig der han løper i høstlauvet (ja, for jeg lukker ikke øynene helt, … Les mer Eventyr i høstlauv

I enebærbuskenes land

”Litteraturen i alle sine variantar gjev ulike utkast til å tenkje seg verda heilt eller delvis annleis enn den umiddelbart tilgjengelege omverda, som er så prega av fastsette rammer, makttilhøve og forventningar. Litteraturen påkallar medverda, dei andre livsverdene vi ikkje har tilgang til anna enn som sekundære erfaringar", skriver Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i en artikkel … Les mer I enebærbuskenes land