Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer … Les mer Luke 17: Hvorfor analysere litteratur?

Lille Marius og andre farløse

Nina Karin Monsen skriver om donorbarn igjen. I kronikken «Barna uten rettigheter» tar hun utgangspunkt i de Castbergske barnelovene fra 1915. Lovene likestilte barn født i og utenfor ekteskap gjennom å gi «uekte barn» rett til å få navn og arv etter den biologiske faren sin. I dag ville Castberg snudd seg i grava, sier … Les mer Lille Marius og andre farløse

Dinosaurene kommer

Hva dette er? Jeg har fått to dinosaurer. Jeg veit ikke helt hvilke typer de er, men jeg antar at den til venstre er plantespiser og den andre kjøttspiser. De har ikke fått ordentlig navn enda, heller. Inntil videre kaller jeg plantespiseren for Tematisk og kjøttspiseren Retorisk. Det blir vel bedre ordning på navna når … Les mer Dinosaurene kommer

I enebærbuskenes land

”Litteraturen i alle sine variantar gjev ulike utkast til å tenkje seg verda heilt eller delvis annleis enn den umiddelbart tilgjengelege omverda, som er så prega av fastsette rammer, makttilhøve og forventningar. Litteraturen påkallar medverda, dei andre livsverdene vi ikkje har tilgang til anna enn som sekundære erfaringar", skriver Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i en artikkel … Les mer I enebærbuskenes land