Luke 17: Gjengangere

Livsglæde –? Kan der være redning i den?Fru Alving i Ibsens Gjengangere (1881) Etter jul skal elevene mine og jeg lese Gjengangere. Ja, vi skal lese hele stykket høyt, ser jeg for meg, være pastor Manders og fru Alving, Regine og Osvald; stotre og le og komme tett, tett på teksten. Streve med språket, la oss … Les mer Luke 17: Gjengangere

Lille Marius og andre farløse

Nina Karin Monsen skriver om donorbarn igjen. I kronikken «Barna uten rettigheter» tar hun utgangspunkt i de Castbergske barnelovene fra 1915. Lovene likestilte barn født i og utenfor ekteskap gjennom å gi «uekte barn» rett til å få navn og arv etter den biologiske faren sin. I dag ville Castberg snudd seg i grava, sier … Les mer Lille Marius og andre farløse

Eventyr i høstlauv

Hør nøye etter; sånn er reglene: Vi lukker øynene, og så springer vi så fort vi kan mens vi synger Ronja Røverdatter-sangen. Høyt! Aaa-a-a-a-ah. Skjønner du? Jeg hadde egentlig ikke tenkt å vie Solveig Horne noe oppmerksomhet, men fireåringen min er så nydelig der han løper i høstlauvet (ja, for jeg lukker ikke øynene helt, … Les mer Eventyr i høstlauv

I enebærbuskenes land

”Litteraturen i alle sine variantar gjev ulike utkast til å tenkje seg verda heilt eller delvis annleis enn den umiddelbart tilgjengelege omverda, som er så prega av fastsette rammer, makttilhøve og forventningar. Litteraturen påkallar medverda, dei andre livsverdene vi ikkje har tilgang til anna enn som sekundære erfaringar", skriver Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i en artikkel … Les mer I enebærbuskenes land